Featured image for “PKBN BIJEENKOMST OP 20 APRIL”

PKBN BIJEENKOMST OP 20 APRIL

april 12, 2023

Op woensdag 20 april 2022 hield PKBN een Masterclass onder de titel:

Woningbouwcorporaties aanbestedingsplichtig?

feiten en fabels over de impact op (keten)samenwerking

De (sociale) volkshuisvesting in Nederland heeft te maken met grote uitdagingen, maar ook ambities. Op innovatieve wijze wordt vastgoed onderhouden,  verduurzaamd én uitgebreid. Het uiteindelijke doel is een kwalitatief goed en betaalbaar thuis te creëren voor hen die dat (het meeste) nodig hebben. Het verwezenlijken van deze ambitie in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt om andere, betere en slimmere manieren van samenwerken in de keten.

Nieuwe aanbestedingsregels hebben echter enorme impact op de wijze waarop er in de keten gewerkt kan en mag worden. Wat is precies de impact van de regelgeving op ketensamenwerken, bouwteam en Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)?

  • De aanbestedingsplicht maakt een einde aan langdurige samenwerkingen
  • De aanbestedingsplicht bemoeilijkt innovaties
  • De aanbestedingsplicht is beter voor de opdrachtgever
  • De aanbestedingsplicht beperkt het realiseren van de woonambities

De heer Theunis Dankert, Specialist (Europees) aanbestedingsrecht, Partner TRIP Advocaten Notarissen hield die middag een boeiend interactief betoog waarin hij de wet- en regelgeving op dit gebied toelichtte.


Delen: