KENNISBANK


Babette van den Ancker en Havensteder

Uit onvrede over de huidige aanbestedingspraktijk, slechte verhoudingen in de bouwketen  en de daarmee gepaard gaande magere prestaties, ben ik in 2008 voor corporatie Com•wonen, nu inmiddels Havensteder, in klein comité met Dura Vermeer Bouw Rotterdam begonnen met een onderzoek naar de kansen van ketenintegratie. Onze visie: Samenwerken in de bouwketen moest anders en beter;  weg met het vechtmodel. De kern: samen kan het sneller, beter, goedkoper en leuker.  Ondersteund door CPI en Deloitte hebben we ketenintegratie vormgegeven en een nieuwe manier van werken ontwikkeld waarin openheid, zakelijk gegrond vertrouwen, gezamenlijke denkkracht en  continue verbeteren de basis zijn.


Klik voor vervolg: Babette van den Ancker en Havensteder
Colleges over ketensamenwerking

teeds meer organisaties en concerns realiseren zich dat ze onderdeel zijn van een dynamische keten en/of samenwerkingsverband in hun streven om (maatschappelijke) opgaven aan te pakken met anderen waar zij geen directe leiding over hebben. Waar meerdere belangen een rol spelen, is de juiste manier van samenwerken een must. Ketensamenwerking kent dan ook vele voordelen, maar hoe kun je effectief regisseren zonder doorzettingsmacht? En hoe kun je interveniëren in de veelal onverwachte dynamiek van ketens en netwerken?

Juist voor deze regisseurs – en dat kunnen (implementatie)managers, ketenontwikkelaars, beleidsmedewerkers zijn – organiseert de Erasmus Universiteit de Leergang Ketenregie. In zes bijeenkomsten leert u uw interventierepertoire te verbreden en belangen te verbinden. Na afloop heeft u de verworven kennis en vaardigheden gekoppeld aan uw praktijk, waardoor u als regisseur effectiever ketensamenwerking kunt organiseren.

  • Theorie, persoonlijke vaardigheden en competenties;
  • Een doelgerichte transfer van kennis en vaardigheden naar de praktijk;
  • Een directe koppeling van het werkveld aan wetenschappelijke achtergronden en vaardigheden;
  • Hét platform voor ketenregisseurs.

Voor nadere informatie klik hier: http://www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/maatschappelijke_innovatie/ketenregie/


Ketenmonitor

voordelen van ketensamenwerking zijn bekend. Betere kwaliteit, minder faalkosten, beter zicht op het (bouw)proces, meerwaarde voor de klant en zo zijn er nog een paar te noemen. Maar om te kunnen beoordelen hoe groot die voordelen precies zijn zul je wel precies moeten kunnen meten. En dan wel volgens één en dezelfde methodiek. Daartoe is door het Centre for Process Innovation (CPi) van TU Delft en Vernieuwing Bouw (onderdeel van Bouwend Nederland) de ketenmonitor ontwikkeld.


Voor een beschrijving hiervan klik hier: 2013-08-20 – Beschrijving ketenmonitor
Ketensamenwerking door woningcorporaties

Ketensamenwerking door woningcorporaties blijkt in de praktijk lang niet altijd succesvol. Vaak wordt ‘vertrouwen’ als doorslaggevende factor genoemd voor het wel of niet slagen van ketensamenwerking. Ir. Jos Stiekema deed voor de afronding van de opleiding Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar deze vertrouwenskwestie.


Voor artikel klik hier: Ketensamenwerking door woningcorporaties
Ketensamenwerking in de bouw

Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren; een aan de parktijk getoets kader voor het toepassen van ketensamenwerking door bouwondernemers en hun ketenpartners.


Zie: Ketensamenwerking in de bouw
Ketensamenwerking in de woningbouw

Barend Jonker schreef een scriptie over ketensamenwerking in de woningbouw; en over de voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Dit onderzoek bekijkt het begrip ketensamenwerking in de woningbouw vanuit het perspectief van een initiatiefnemer. De belangrijkste (potentiële) initiatiefnemers voor ketensamenwerking zijn de corporatie, de ontwikkelende belegger en de opdrachtgever die voor eigen gebruik projecten realiseert. Het doel van dit onderzoek is het formuleren van voorwaarden voor succesvolle ketensamenwerking en het formuleren van een stappenplan waarmee initiatiefnemers een start kunnen maken met ketensamenwerking.


Voor het rapport van Bouwend Nederland klik hier: Ketensamenwerking in de bouw
Ketensamenwerking werkt!

Een paar jaar geleden zijn we hiermee gestart en hebben toen bij verschillende projecten bewust afscheid genomen van de traditionele manier van werken. Te veel baasjes, een ‘ieder-voor-zich mentaliteit’ en onduidelijkheid over kosten en kwaliteit. Bij ketensamenwerking zetten we bewoners, directe verantwoordelijkheid en vakmanschap centraal. En met resultaat, ook financieel. Een aantal korte films geeft een unieke inkijk in hoe de verschillende betrokkenen dit ervaren.


Zie: www.ketensamenwerkingwerkt.nl
Platform ketensamenwerking in de woningbouw

een snel veranderende samenleving is procesinnovatie belangrijk. Alleen zo kunnen wij als bouwsector het beste antwoord geven op de veranderende vragen van klanten, eindgebruikers en de maatschappij. De complexiteit van het bouwen is de laatste jaren fors toegenomen.
Specialisatie en industrialisatie leiden tot langere ketens met meer schakels, waarmee er een grotere kans is op kwaliteitsverlies. Ketensamenwerking is een antwoord om inefficiënties in het huidige bouwproces weg te nemen.
Wilt u meer weten over Platform Ketensamenwerking Woningbouw? Kijk dan op www.ketensamenwerking.nl en volg op Twitter @ksw_nl en #ketensamenwerking. Of neem contact op met de frontoffice via info@ketensamenwerking.nl of 079-3252421.
Voor alle verdere informatie klik hier: http://vernieuwingbouw.nl/activiteit/platform-ketensamenwerking-de-woningbouw


Rapport Brink groep over ketensamenwerking in Limburg

Nieuwe manieren van aanbesteden verlangen andere selectietrajecten. Op zoek naar betere kwaliteit en meer uniformiteit in niet-planmatig onderhoud (NPO) zette corporatie Wonen Limburg een selectieprocedure op om uit 260 aannemers een handvol ongebonden ketenpartners te kiezen. Adviesbureau Brink Groep hield het selectietraject kritisch tegen het licht.


Voor het rapport klik hier: Rapport ketensamenwerking Zuid Limburg