PKBN | Over ons
50630
page,page-id-50630,page-template-default,edgt-core-1.1.2,has-dashicons,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive

Over ons

Ketensamenwerking in de bouw in Noord-Nederland

De Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwkolom Noord-Nederland (PKBN) is een platform dat zich richt op ketensamenwerking in onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed.

We willen met onze participanten de bouwbranche helpen versneld de volgende fase in te gaan. Met minder faalkosten, innovatieve producten en adequate ketensamenwerking. Onze doelstellingen zijn:

 • Kennis vergroten van participanten
 • Netwerkfunctie voor participanten
 • Katalysator voor nieuwe ontwikkelingen / innovatie
 • Uitdragen en delen van kennis door o.a. het organiseren van symposia
 • Pilotprojecten uitzetten en zo ketensamenwering direct in praktijk brengen

Om succesvol samen te werken in de keten is gelijkwaardigheid en transparantie essentieel. Daarnaast dienen partners te beschikken over dezelfde kennis over resultaatgericht werken. De Stichting PKBN neemt hierin graag het voortouw. Door partijen bijeen te brengen, projecten te initiëren, processen te optimaliseren en zo faalkosten terug te brengen. Door als ketenpartners samen resultaatgericht te bouwen, te onderhouden en te renoveren verbetert immers de staat van ons vastgoed. En dat heeft zijn positieve werking op de “total costs of ownership”.

Onze participanten gaan voor ketensamenwerking. Bouwbedrijven, onderhoud- en afbouwbedrijven, installateurs, gespecialiseerde aannemers, woningcorporaties, overheden, kennisinstituten etc. zijn participant van PKBN. Kortom, zowel opdrachtgevers, toeleveranciers als uitvoerende bedrijven zijn welkom.

Ontstaan van de Stichting PKBN

De Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwkolom Noord-Nederland werd medio maart 2010 officieel opgericht. Begunstigers van deze Stichting vertegenwoordigen alle disciplines uit de keten,waarbij opdrachtgevers een prominente rol spelen. Het werkgebied van de Stichting bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder.

Drie soorten bijeenkomsten

De Stichting PKBN heeft een ambitieus programma opgezet. Er wordt uitgegaan van drie soorten bijeenkomsten, te weten workshops, kennisuitwisselingsbijeenkomsten en symposia.

In de workshops wordt kennis over resultaatgericht werken overgedragen vanuit kennisinstituten, zoals TNO, naar de deelnemers. De doelstelling is dat alle ketenpartijen dezelfde basiskennis bezitten om van daaruit hun onderlinge samenwerking gestalte te kunnen geven.

In de kennisuitwisselingbijeenkomsten wordt onderling kennis overgedragen; in samenspraak  tussen de verschillende ketenpartners worden ervaringen getoetst en wordt kennis gedeeld. Deze bijeenkomsten worden mede gefaciliteerd door kennisinstituten. Dit zijn ook de bijeenkomsten waarin verslag wordt gedaan van de pilotprojecten.

Tenslotte wordt eenmaal per jaar een symposium georganiseerd waarin het gehele veld van ketensamenwerking wordt overzien en aan een breed publiek de stand van zaken op dit terrein wordt gepresenteerd.

Participant worden

 • Van onze participanten verwachten wij dat zij zich conformeren aan de normen en waarden van het PKBN.
 • Daadwerkelijke betrokkenheid bij het PKBN en zijn gedachtegoed
 • Zowel halen als brengen van kennis in de samenwerking
 • Integriteit
 • Elkaars successen een leermomenten delen (feedback)
 • Respectvol met elkaar omgaan binnen PKBN niet primair gericht zijn op commerciële activiteiten.
 • Meewerken in projectgroepen.

Wilt u participant worden? Neem contact op met PKBN via info@pkbn.nl

Sleutelwoorden PKBN

In de  bestuursvergadering van december 2015  heeft het bestuur een aantal sleutelwoorden gedefinieerd, die het karakter van PKBN omschrijven.
Klik hier om deze sleutelwoorden te zien: Sleutelwoorden PKBN

Bijdrage participanten

De participanten van de Stichting dragen een bedrag van € 750,– excl. BTW bij om de kosten van de diverse activiteiten (workshops, ontmoetingsbijeenkomsten, groeibijeenkomsten) te dragen. Vanwege de coronacrisis is besloten de participanten voor het jaar 2021 een eenmalige korting op de bijdrage te geven van € 750,– excl. BTW.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Platform Ketensamenwerking Bouwkolom Noord-Nederland is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Robert van Büseck (Olijslager)

Penningmeester: Martijn Huizenga (Woonscan)

Lid: GertJan Bruins (Hempflax)

Lid: Sybren Lijzenga (Elkien)

Secretaris: Ab Sprong